UNDERHÅLL AV FASTIGHETER .

Att anlita en förvaltare underlättar ofta för en fastighetsägare då det kan vara mycket tidskrävande att förvalta en fastighet på egen hand. Vidare har en fastighetsförvaltare oftast mer kunskap på området vilket innebär att fastigheten kan skötas på ett bättre och effektivare sätt.

Vi erbjuder Fastighetsskötare i Västernorrland och Västerorrbotten   Arbetet är varierande och kan till exempel innefatta skötsel av fastighetens yttre och enklare reparationer, skötsel av lekplatser, gemensamma områden kring fastigheten, gräsmattor och träd, snöskottning.

Copyright © SWESAR 

Kontakt / SWESAR 

Besöksadress 1 : Stenhagsvägen 1 / 872 63 Lunde
Besöksadress 2  : Kaserngatan 1 / 903 47 UMEÅ

E-post: info@swesar.se

Tel: +46 70-229 82 79
Tel: +46 70-248 94 68

Webbplats: www.swesar.se